Regler og lovgivning

Netselskaberne sætter prisen på el op i 2023.

Det seneste halvandet år har været præget af høje elregninger. Energikrisen har medført stigninger på elprisen som førhen virkede absurde, men nu er det blevet indlysende at det altså er en ny normal som vi er gået ind i. Oven i en udviklende finansiel krise, er det altså ikke mange penge som de danske borgere har mellem hænderne.

Forfatter

Magnus Vöge

Opdateret den

Læsetid

5 min
image missing

Hvordan ser de nye tariffer ud?

Så selvom regeringen tager tiltag for at gøre elprisen mere overkommelig, kan vi altså stadigt frem til yderligere prisstigninger. Stigningerne sker fra netselskab til netselskab. Hos Green Power Danmark, de danske netselskabers erhvervsorganisation, forventes det dog at alle netselskaber vil hæve deres tariffer per 1. januar. 

Elpris fordeling

Med de nye tarif stigninger, indføres der hos mange netselskaber også en ny tarifmodel. Der har førhen været forskel på spidslast og lavlast tarifferne, men nu bliver priserne yderligere kompliceret. Der bliver nemlig tilføjet et mellemniveau kaldet ‘højlast’, og der kommer til at være forskel på de 3 prisniveauer mellem sommer og vinter. 

Herunder er der som førhen også en forskel i prisniveau alt efter hvilken forbrugstype tarif man betaler. Som privatkunde vil du altid betale den højest mulige tarif, mens man som erhvervskunde alt efter størrelse kan få mere gunstige priser. 

 Herunder ses et eksempel på denne nye model – i dette tilfælde er det den nye tarifmodel for kunder af Radius pr. d,1/1/23. 

Radius nye tarifmodel

Kilde: Radius nye tarifmodel 01/01/2023

Eksempler på de nye tarifstigninger.

Herunder ses et par af de tarifstigninger pr. kWh, som har været tydeligt meldt ud:

Det skal noteres at både Radius og Cerius hæver tarifferne af 2 omgange, da de ifølge reguleringerne ikke måtte hæve priserne så meget som de ville af en omgang. 

Radius:

Nuværende model (eksl. moms):

    Lavlast: 30,03 øre, Spidslast: 76,51 øre

 

Ny tarifmodel (eksl. moms) per 1/1/2023: 

    Vinter: Lavlast: 21,27 øre, Højlast: 63,79 øre, Spidslast: 191,35 øre

    Sommer: Lavlast: 21,27 øre, Højlast: 31,89 øre, Spidslast: 82,92 øre

 

Ny tarifmodel (eksl. moms) per 1/2/2023:

    Vinter: Lavlast: 22,96 øre, Højlast: 68,89 øre, Spidslast: 206,66 øre

    Sommer: Lavlast: 22,96 øre, Højlast: 34,44 øre, Spidslast: 89,55 øre

Cerius:

Nuværende model (eksl. moms): 

    Lavlast: 30,28 øre, Spidslast: 78,85 øre

 

Ny tarifmodel (eksl. moms) per 1/1/2023: 

    Vinter: Lavlast: 20,38 øre, Højlast: 61,13 øre, Spidslast: 183,36 øre

    Sommer: Lavlast: 20,38 øre, Højlast: 30,57 øre, Spidslast: 79,54 øre

 

Ny tarifmodel (eksl. moms) per 1/2/2023:

    Vinter: Lavlast: 22,27 øre, Højlast: 66,81 øre, Spidslast: 200,42 øre

    Sommer: Lavlast: 22,27 øre, Højlast: 33,40 øre, Spidslast: 86,85 øre

Hvorfor kommer tarif stigningerne nu?

Helt generelt er det selvfølgelig elprisstigningerne som har til skylde, at vi nu får disse kraftige stigninger i tariffer. Men, der er også et par andre tanker bag den nye model. 

Sommer tariffer og vinter tariffer.

Den helt store ændring rent organisatorisk, er at der nu differentieres mellem sommer og vinter tariffer. Dette kommer af at et par årsager. Først og fremmest så er forbruget helt generelt højere i vinterperioden, hvilket selvfølgelig skubber priserne op. Det har vi allerede set i forhold til de daglige elpris tendenser, men den samme tendens ses altså også henover sæsonerne.

Derudover så er vi i Danmark nu også meget afhængige af vedvarende energikilder. I takt med at forbruget bliver højere om vinteren, kan produktionen ikke følge med. Førhen har dette kunne mitigeres nemt ved hjælp af ikke vedvarende energikilder, såsom naturgas. Men nu hvor denne forsyning er mere usikker, som følge af krigen i Ukraine og sanktionerne mod Rusland, så er det altså sværere at dække denne uoverenstemmelse mellem forbrug og produktion.

Du kan læse mere om dette i vores sidste blog som giver en status på energikrisen her i slutningen af 2022.

Et forsøg på at sprede forbruget.

Yderligere har både Radius og Cerius introduceret et 3. step, samt gjordt forskellen mellem Lavlast og Spidslast betydeligt højere. Dette forklarer de som værende et forsøg i at sprede befolkningens forbrug ud til de lave timer. Altså prøve at flytte så meget af forbruget som muligt til den tidlige morgen og om natten. 

Dette vil dog for mange være urealistisk, da det jo netop er fra 17-21 at de fleste vil være hjemme og f.eks lave mad. Man kan forsøge sig med at vaske tøj om natten, men selv der mister man en form for bekvemmelighed – og for nogle vil det slet ikke være muligt, eventuelt hvis man ikke har egen vaskemaskine. 

Reducer din elregning med en højere selvforsyningsgrad.

Her hos 1KOMMA5° stemmer vi selvfølgelig for at måden at undgå de evigt stigende elregning, er ved at få installeret grønne energikilder på ens egen husstand.

Her er solceller på nuværende tidspunkt den klart bedste mulighed, da den for de fleste vil kunne reducere den årlige elregning et sted mellem 60-70%. Dette mens at investeringen altså er af en rentabel mængde, som ofte vil kunne betale sig hjem indenfor 10 år.

Det hjælper altså ikke kun din egen elregning, men også Danmark som helhed, da dit forbrug ikke yderligere belaster det allerede overbelastede elnet. Samtidigt med at vi selvfølgelig bliver et mere grønt land som helhed.

Er du interesseret i et tilbud på solceller som kan hjælpe til at gøre dig mere selvforsynende, så kontakt os nu på kontakt@1komma5.dk eller +45 7020 7474. Du kan også prøve vores prisberegner og få et uforpligtende tilbud med det samme.

Prøv vores prisberegner
Solceller