Seneste nyt

Energikrisen buldrer frem – hvad har Danmark i vente nu?

Hvordan udvikler energikrisen sig, og kan det stadigt betale sig med solceller nu? Da energikrisen begyndte I sommeren 2021, var det få der kunne have spået de længder som den nu er nået. Først opstod krisen som følge af dårlig produktion fra alternative energikilder, hvorefter den blev forværret af krigen i Ukraine og de usikre gas leveringsforhold fra Rusland. Nu varsler det nye regeringsudspil om en fremtid som ikke indebærer lavere energipriser. Men hvad kan man gøre for at få en mindre elregning? Mange har vendt opmærksomheden mod solcellebranchen, hvorfor vi har oplevet enorm travlhed det seneste år. Dette har ført til højere priser, men også forsyningsproblemer i det at leverandørerne ikke kan følge med. Det byder så spørgsmålet – kan det stadigt betale sig?

Forfatter

Magnus Vöge

Opdateret den

Læsetid

9 min
image missing

Energikrisen.

Energikrisen har nu stået på i over halvandet år. Men hvordan har den egentlig udviklet sig, og hvad har vi i vente? 

Starten på Energikrisen.

I sommeren 2021 var energikrisen ved at blusse op. I takt med at verden er begyndt at omstille til vedvarende energikilder som vindmøller, vandkraft og solceller, er flere traditionelle produktionsanlæg og atomkraftværker blevet nedlagt. Det betyder at vi nu er afhængige af disse alternative energikilder, såvel som gas, i en meget højere grad.

I den anden halvdel af sidste år stødte disse to forhold sammen, i det at de alternative energikilder havde dårlige produktionsforhold, samtidigt med at mange af de traditionelle produktionsanlæg var nedlagt.

Det medførte en kraftig stigning i energipriserne. En stigning, som blev skubbet yderligere op af den kraftige inflation der opstod som følge af coronakrisen. Starten på energikrisen kulminerede i slutningen af 2021 med en fordobling af spotprisen år-til-år.

pris på el graf

Krigen i Ukraine forværrer krisen.

Det så ellers ud til at vi var kommet forbi det værste af krisen i starten af året, men med krigens start blev energikrisen skubbet til nye højder.

EU som helhed er afhængige af gas fra Rusland, med hele 40% af gasforbruget som bliver forsynet derfra. Denne afhængighed er størst i de baltiske lande, men også Tyskland er i en stor grad afhængig af gasforsyninger fra Rusland.

Krisen blev yderligere intensiveret i september da Rusland lukkede for gassen til Europa på ubestemt tid. Ikke kun det, de primære gasledninger som forsyner Danmark, Nord Stream 1 & 2, er blevet ramt af sabotage – noget som flere mistænker Rusland at stå bag.

Hvordan vil Danmark komme igennem energikrisen?

Det er en dyster vinter vi går imod. Krigen ser ikke ud til at have en ende i sigte. Tværtimod har Putin nu iværksat en plan om at sætte 300,000 nye soldater ind i Ukraine, hvilket regnes med at forlænge krigen betydeligt. Derfor skal vi her i Danmark forvente at det bliver en vinter uden en stabil gasforsyning.

Planlagte lukninger af gamle olie- og kul kraftværker i Danmark er nu udskudt, og der hyres mandskab til disse for at kunne få energi fra andet end gas. Heldigvis er Danmark mindre afhængige af gas end så mange andre europæiske lande, da vi i en stor grad kan forsyne os selv med alternative energikilder. De danske forbrugere ændrer dog også deres vaner, da netop vores energipriser ligger i toppen af hele Europa.

Om end det er at flytte forbruget til om natten, holde vinduerne lukket, eller sænke temperaturen på kontoret – danskerne kæmper for at holde deres elregninger nede. Flere kommuner er nu også begyndt at slukke for gadebelysning om natten, og lignende tiltag regnes med at blive implementeret løbende. 

Men hvordan vil fremtidens energipriser reelt set se ud? Regeringens nye udspil giver os indsigt i hvad de tror der vil ske i den kommende tid.

Regeringen tilbyder nye tiltag.

Den danske regering ser dog ikke blindt til at energikrisen eskalerer. Der er flere nye tiltag som skal til for at hjælpe borgerne klare sig igennem krisen. 

Fastfrys din elpris.

Det bliver nu muligt at fastfryse din elpris til 2,99 kr, og låne differencen til den reelle elpris et år frem. Herefter vil det lånte beløb tilbagebetales over en 5 årig periode med en rente på 2%. Det vil sige ligger elprisen eksempelvis på den gennemsnitlige elpris 3,57 kr., så betaler du ‘kun’ de 2,99 kr. per kWh nu. Om et år vil du så skulle begynde at tilbagebetale de resterene 0,58 kr. henover de næste 5 år, med en 2% forrentning.

Altså er løsningen ikke en hvor regeringen får sænket elpriserne, derimod er det et decideret lån. Lånet kan reducere din elregning i øjeblikket, men med en regning ventende på den anden side. Det kan altså stabilisere økonomien i den næste periode, men koster ikke regeringen det store i længden.

Minimum elafgift.

Dertil vil elafgiften falde til minimum i første halvår af 2023. Men det er et begrænset tiltag, og fra juli af vil elafgiften igen tage til og gøre den overordnede elpris højere.

Altså er tiltagene fra regeringen meget begrænsede. Både i tid, men også i effekt og hvad regeringen reelt set giver af hjælp. 

Derfor vil det for rigtigt mange være et godt tidspunkt at begynde at kigge ind i vedvarende energikilder, da det er netop nu man skal begynde at bestille for at kunne få det opsat før tiltagene er ovre.

Her hos 1KOMMA5° er vi booket rundt regnet 6 måneder frem for solcelleanlægs installationer på nuværende tidspunkt.

Prøv prisberegner - Solcelleanlæg m. batteribank

Tarifferne hæves

Mens det er godt at regeringen nu aktivt hjælper den almene danske borger med elregningen, så opstår der desværre nu også en øget udgift på din elregning.

Allerede fra starten af 2023 vil tariffen per kWh el købt blive hævet betydeligt. Altså vil den besparelse du får i elafgift, blive udvejet til det normale prispunkt på grund af den tilføjede tarif. 

Denne stigning kommer direkte fra det netselskab som servicerer dig med el. Lige nu har 4 netselskaber varslet stigninger ved årskiftet: Radius, Cerius, Trefor og Vores Elnet. Det vil variere fra netselskab og fra periode til periode hvor meget tarifferne vil stige. Dog har Radius udmeldt at stigningerne i spidsperioderne vil være over en krone/kWh mere, for deres kunder.

Alt i alt er der, selv med de nye tiltag, ikke en udsigt til lavere elpriser. Det efterlader reelt set to måder at man kan reducere sin elregning. Lavere forbrug eller egenproduktion af energi, f.eks ved hjælp af solceller. Men hvordan ser fremtiden ud for solceller i Danmark? 

Fordeling af elprisen graf

Solceller i Danmark anno 2022/2023.

Energikrisen har siden starten, resulteret i et større behov for solceller og andre vedvarende energikilder. Af denne årsag, samt leveringsproblemer, har der i det seneste halvandet år været enormt pres på solcellebranchen.

Men hvordan er fremtidsudsigten for dig, som overvejer solceller for at hjælpe med elregningen?

Kan man få leveret solceller nu?

Samtidigt med den forhøjede efterspørgsel for solceller, opstod fragtkrisen som følge af blandt andet situationen i Suez-kanalen. Dette, kombineret med produktions problematikker og en mangel på de ressourcer som benyttes til produktion, har medført mange leveranceproblemer.

Det er nu enormt svært at få varer hjem, og endnu sværere at få hjem i store kvantiteter. Heldigvis har vi hos 1KOMMA5° direkte kontakt til vores leverandører, og kan derfor i næsten alle tilfælde være sikre på at have en sund varebeholdning.

Vil man have opsat solceller vil man dog lige nu stadigt løbe ind i problematikker, da der er så meget travlhed at det kan være svært at finde montører og elinstallatører. I takt med at efterspørgslen er blevet større og større, har vi oplevet at vores tidshorisont for en montage ligger længere og længere fremme i tiden. Det er nu nået et punkt hvor man skal næsten 6 måneder frem i tiden før man kan forvente at have sit solcelleanlæg monteret på huset.

Vil prisen på solceller falde?

I takt med at efterspørgslen er steget, er prisen på et solcelleanlæg også steget betydeligt. Inflation, leveranceproblemer og stigninger på råvarepriser er hovedårsagerne til dette.

Vi har før skrevet en blog om råvarepriser hvor vi går det i dybden, men konklusionen her er at man ikke skal forvente et fald i pris på råvarer. Læs hele bloggen her: https://www.viasol.dk/blog/den-perfekte-storm

Man forventer at leveranceproblemerne vil kunne løses i fremtiden, men som det ser ud lige nu er der stadigt enorm usikkerhed. Både i forhold til at få ordrer til den planlagte tid, men også i forhold til hvornår problematikken helt generelt kan løses. Hos 1KOMMA5° løser vi dette ved at bestille store kvantiteter mange måneder forud. 

Sidst men ikke mindst døjer vi stadigt med inflationen, som i 2022 er nået højder som ikke er set i flere årtier. Dette er desværre også en mere permanent prisstigning, da priserne oftest mere eller mindre vil stige i takt med inflationen. Inflationen kommer til at blive mindre, men den kommer ikke til at blive negativ og reducere priserne. 

Overvejer man solceller er der ikke nogen grund til at vente – tværtimod. Vi ser elpriser som stiger og stiger, samt priser på solceller som stadigt er i kraftig stigning. Køber du solcelleanlæg nu, får du det til hvad der højst sandsynligt er den laveste pris det er muligt at få det til. Dertil vil du hurtigst muligt begynde at være selvforsynende og reducere din elregning. 

Er du interesseret i et uforpligtende tilbud på et solcelleanlæg, så prøv vores prisberegner. Ved at svare på bare 3 spørgsmål omkring dit forbrug, kan du få et overblik over dine mulige besparelser og selvforsyningsgrad.

Prøv vores prisberegner