Regler og lovgivning

Regler for solceller 2023

Det kan være lidt af en jungle at finde rundt i de mange regler der er for solceller – særligt, hvad der gælder tilskuds- og afregningsregler, og det kan give de fleste sved på panden. Her kan du få svar på nogle af de regler, som gælder for solceller. Hvis du har brug for hjælp eller har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os hos 1KOMMA5° Danmark.

Forfatter

Magnus Vöge

Opdateret den

Læsetid

4 min
image missing

Regler for solceller.

Regler og retningslinjer for montage af solcelleanlæg.

Først og fremmest skal dit hus være egnet til at få monteret solceller – her skal det vurderes om dit tag kan bære solcelleanlægget. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at anlægget monteres på en måde, der tager hensyn til tagets bæreevne og sikrer, at der ikke opstår skader på taget eller tagmembranen. Desuden findes der andre krav til opsætning af solcelleanlæg i bygnignsreglementet.

Læs mere: Montering af solceller

Kommuneplaner.

Før du installerer solceller, bør du kontakte din kommune for at sikre, at der ikke er nogle lokalplaner, som forhindrer montering af solcelleanlægget. Det kan fx være grænser for glansværdien, som ellers kan være til gene for både naboer, men også trafik.

 

Afregningsordninger.

Der har været mange ændringer i prismetoder og tarifmodeller for solcelleejere.

Nettoafregning og årsnettoafregning giver privatpersoner med solcelleanlæg mulighed for at ikke at skulle betale tarif af den egenproducerede el. Denne ordninger kaldes  nettoafregningsgruppe 3 og 6, hvor der bliver nettoafregnet enten som timeafregning (gruppe 1) eller én gang årligt (gruppe 6). Sidstnævnte, gruppe 6, gør sig dog kun gældende for solcelleejere, som anskaffede sig et solcelleanlæg før 2012.  

Modellen for flexafregning, som de også kaldes, betyder ganske enkelt, at din el følger markedsprisen.

I stedet bliver de fleste solcelleejere i dag nettoafregnet og skal betale tariffer ud fra den forskel, der er mellem forbrug og egenproduktion på timelig basis.

Grundet EU-bestemmer på elrområdet, kan der fra 1. Januar 2024 ikke længere afregnes nettoforbrug på årlig basis eller timebasis, men i stedet bliver betalingen brutto-baseret. Det betyder at solcelleejere skal betale tariffer ud fra den egentlige el, der bliver leveret til forbrugeren fra el-nettet. Blandt andet er den nye tarifmodel sat i værks for at sørge for at alle elkunder betaler efter de samme principper.

Det er dit netselskab, der står for at lave en opgørelse og afregning af din produktion og forbrug. Du kan få et overblik over netselskabets måleraflæsninger på eloverblik.dk

Pristillæg.

Du kan gennem Energistyrelsen én gang årligt få udbetalt et pristillæg for overskudsproduktion af el. Hvis du er tilmeldt, kan du undgå at skulle sælge overskudsenergien videre til elnettets markedspris. Dette gør sig gældende, hvis du er registreret på målepunktet “overskudsproduktion gruppe 6”.

Du kan også sælge solcellestrømmen videre. Hvis salget af overskydende el overstiger 7000 kr, skal beløbet beskattes – hvis I er ægtefolk, kan I begge sælge for 7.000 kr. Det overskydende beløb skal indberettes i din årsopgørelse - rubrik 20. Læs mere hos SKAT.

Hvis dit solcelleanlæg er installeret fra 1/1 2020, skal den være tilmeldt en elproduktionsleverandør – og denne elproduktionsleverandør vil sælge overskudsstrømmen videre på vegne af dig og du kan dermed modtage betaling for din overskudsstrøm. Hos 1KOMMA5° anbefaler vi Jysk Energi eller Vindstød som elproduktionsleverandør, ud fra vores kunders oplevelser.  

Det er vigtigt, at du husker at tilmelde dig et selskab, da det ellers vil koste dig et gebyr på 1000 kr. Om året – og samtidigt får du ikke muligheden for at tjene penge på salg af overskudsstrøm.

Tilslutningsbidrag.

Egenproducenter af blandt andet solenergi skal per 1 januar 2023 selv dække omkostninger til etablering af elanlæg. Det er et standardtilslutningsbidrag, der betales til det lokale elnetselskab, og bidraget er forskelligt afhængigt af området. 

Krav til autoriseret elinstallatør.

Det er vigtigt, at du kontakter en autoriseret elinstallatør for at sikre, at installationen overholder alle gældende regler og bestemmelser og at tagkonstruktionen ikke skades. Desuden vil installatøren sikre at alle kravspecifikationer overholdes.

Vi er eksperter i solceller.

Hos 1KOMMA5° får du nemlig hjælp og rådgivning i hele processen for dit solcelleprojekt - fra start til slut. Så hjælper vi dig med at afkode reglerne for montering, kommuneplaner, afregning og pristillæg.

Det er desuden altid en god idé at holde sig opdateret på eventuelle ændringer i reglerne, da de kan variere fra år til år. Fx blev håndværkerfradraget afskaffet i foråret 2022, så det er ikke længere muligt at fradrag for installation af solceller.

Det kan dog stadig godt betale sig at få installeret solcelleanlæg. Læs mere her eller book et møde med en af vores energirådgivere i dag.

Læs mere om fordelene ved solecelleanlægBook et møde