Regler og lovgivning

Skal man søge om tilladelse til at opsætte solceller?

Når valget falder på solceller, kan spørgsmålet opstå, om det mon er nødvendigt med tilladelse til at installere solceller? I udgangspunktet er svaret nej, men det er vigtigt at navigere gennem lokale regler. Dyk ned i, hvad du skal vide om tilladelser, og hvordan 1KOMMA5° kan lette din bæredygtige rejse.

Forfatter

Magnus Vöge

Opdateret den

Læsetid

3 min
image missing

Tilladelse til opsætning af solceller?

Hvis du står klar til at omfavne det skinnende potentiale, som solenergi udgør, og du måske allerede har besluttet, at du gerne vil investere i et solcelleanlæg til dit hjem, breder en tvivl sig måske: Skal jeg søge om tilladelse til at opsætte solceller?.

Det korte svar er: Nej, som udgangspunkt skal du ikke søge om en byggetilladelse for at kunne opsætte solceller. Der er til gengæld et stort ‘men’ til det nej. For selvom du i udgangspunktet ikke skal søge om tilladelse fra kommunen, er det dit ansvar at sikre, at du overholder andre relevante regler, der er gældende i din kommune.

Som ved alle andre byggeprojekter skal du altså sikre dig, at anlæggelsen af dit solcelleanlæg ikke strider mod: 

 • Byplanvedtægter

 • Lokalplaner

 • Deklarationer, som du kan finde på tinglysning.dk

 • Grundejerforeningsvedtægter

 • Regler vedr. fredede eller bevaringsværdige bygninger

 • Beskyttelseslinjer jf. Naturbeskyttelsesloven §§ 15 -19

Prøv vores prisberegner og udforsk dine mulighederLæs om fordele og ulemper ved solceller

I adskillige lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer finder man f.eks. regler omkring bygningers udseende. Disse regler kan omfatte faktorer såsom farve, materialer, taghældning, glans og lignende, som kan være et potentielt benspænd for dine solcelle-drømme.

Men selv hvis det viser sig, at byggeprojektet strider mod nogle af disse regler, har du muligheden for at søge dispensation hos din lokale kommune, så projektet måske alligevel kan blive til noget.

Du skal også huske at ansøge om 'nettoafregning' hos borger.dk, hvilket indebærer at søge tilladelse til at bruge den strøm, dit solcelleanlæg producerer. Derudover er det nødvendigt at færdigmelde dit solcelleanlæg, når det er blevet korrekt installeret og er klar til brug.

Sådan tilføjer du dit solcelleanlæg til BBR-registret
Alt du skal vide om skat af solceller

 Bæredygtighed uden bureaukratisk bøvl

Det kan virke bøvlet at komme i gang med solenergi – netop pga. de mange regler og vedtægter, der skal tages hensyn til. Vores holdning er, at det skal være nemt og ukompliceret at tage del i den grønne omstilling, så vi kan sikre en bæredygtig fremtid.

Derfor er en af vores fornemmeste opgaver at tage dig i hånden hele vejen. Når du investerer i solcelleanlæg gennem 1KOMMA5°, sørger vi for at:

 • Evaluere din bygnings og dit tags egnethed

 • Indhente relevante godkendelser 

 • Arbejdet udføres af certificerede montører og elinstallatører

 • Udfærdige papirarbejde til Energistyrelsen og din eldistributør

Den grønne omstilling afhænger i høj grad af, at vi alle sammen gør en forskel – og hvis vi skal overholde Parisaftalens mål om at holde temperaturstigninger under 1,5 grader celsius, må vi alle trække i arbejdstøjet, så godt vi nu kan.

Derfor må regler og vedtægter ikke stå i vejen for bæredygtige løsninger. Vi gør det nemt at komme i gang, så dit hjem kan blive hjertet i den grønne omstilling. 

Carport med solceller

Situationer der altid kræver byggetilladelse.

Vi har ovenfor skrevet, at du i udgangspunktet ikke behøver byggetilladelse for at kunne sætte solceller op. Og her er ‘udgangspunktet’ altså et nøgleord. For der er også situationer, som altid kræver byggetilladelse:

 • Ønsker du at sætte solceller på et stativ på taget, kræver dette altid byggetilladelse.

 • Ønsker du at anlægge et solcelleanlæg på jorden, skal du altid søge byggetilladelse. Undtaget er dog solcelleanlæg i by- og sommerhuszoner, hvor højden på anlægget er under 1,8 meter, da dette ikke anses som værende af bygningslignende karakter.

 • Du må jf. BR18 § 179 ikke opsætte solcelleanlæg på jorden, der er placeret tættere på skel end 2,5 meter (5,0 meter i sommerhusområder, ved nabo- og stiskel) uden at søge om byggetilladelse.

 • Bor du i en landzone, skal du udover byggetilladelsen også søge om en landzonetilladelse, når du ønsker at anlægge solceller på jorden.

 • Hvis solcelleanlægget skal opsættes på bygninger som for eksempel erhvervsbygninger, skoler, ridehaller og etageboliger, der ikke er undtaget af bygningsreglementets bestemmelser, skal der søges om byggetilladelse.

 • Kræver opsætningen af et solcelleanlæg, at du ændrer på din tagkonstruktion - f.eks. grundet en beregnet øget last - skal der også søges om byggetilladelse.

Læs om reglerne for udvidelse af solcelleanlæg

Det er forståeligt, at processen med at opnå de nødvendige tilladelser og navigere gennem regulerings-landskabet kan virke overvældende, når du overvejer at investere i et solcelleanlæg. 

Men hos 1KOMMA5° ønsker vi at gøre denne rejse så smidig og problemfri som muligt for dig.

Vi er ikke kun eksperter i solcelleteknologi, men vi er også erfarne i at håndtere alle de nødvendige skridt, der kræves for at få dit solcelleanlæg op at køre. Fra den første beslutning om at investere i solenergi til køb og finansiering, installation af solcelleanlægget og alt det nødvendige papirarbejde - vi står ved din side og guider dig hele vejen.

Vores mål er at give dig den tryghed, du har brug for, mens du træffer beslutningen om at skifte til solenergi og deltage i rejsen mod en grønnere og en mere bæredygtig fremtid.

Book et møde med en rådgiver fra 1KOMMA5°