Regler og lovgivning

Ændring og udvidelse af solcelleanlæg: Sådan er reglerne.

Læs om reglerne for ændring og udvidelse af dit solcelleanlæg med lethed! Opgradering af solcelleanlæg kan være en kompleks proces, men med de rigtige retningslinjer kan du maksimere effektiviteten af dit anlæg inden for lovens rammer.

Forfatter

Magnus Vöge

Opdateret den

Læsetid

5 min
image missing

Solenergi og solceller er ved for alvor at have vundet indpas som en af de mest bæredygtige og effektive energikilder, og stadig flere boligejere vælger at investere i solcelleanlæg for at reducere deres aftryk på miljøet og spare penge på lang sigt.

Men hvad gør man, hvis man ønsker at ændre eller udvide sit eksisterende solcelleanlæg?

Det er et godt spørgsmål, som vi i dette blogindlæg vil prøve at besvare. Hvis dit anlæg er godkendt til pristillæg, årsbaseret- eller timebaseret nettoafregning, er der nemlig nogle regler og guidelines, du skal kende til.

Nedenstående tager altså udgangspunkt i, at dit anlæg er netop det.

Lad os sammen udforske, hvordan du kan navigere i reglerne omkring ændring og udvidelse af dit solcelleanlæg, så du kan maksimere effektiviteten og overholde lovgivningen.

Få et tilbud på et solcelleanlæg

Du må gerne reparere og vedligeholde uden godkendelse fra Energistyrelsen.

Hvis du oplever, at dit solcelleanlæg har defekte eller mangelfulde komponenter - f.eks. inverteren eller et solcellepanel - må du gerne udskifte dem uden forudgående godkendelse fra Energistyrelsen.

Skal du udskifte solcelleanlæggets inverter, skal du i øvrigt huske at sikre dig, at den nye inverter fremgår af den såkaldte ‘Positivliste’. Positivlisten er en liste over invertere, som er godkendt af Green Power Denmark til at opfylde de tekniske krav, der kræves for tilslutning til distributionsnettet. Listen gælder for mindre enheder til energilagring og produktion, der har en kapacitet på op til 125 kW.

Se Positivlisten for invertere

Læs mere: Alt du skal vide om inverter positivlisten

Det er dog vigtigt at sikre, at de nye komponenter (også batteriet til solceller) er af samme mærke og type som de originale - eller i hvert fald er teknisk tilsvarende. Det er nemlig ikke tilladt at lave ændringer på dit solcelleanlæg, som medfører, at den oprindelige installerede og godkendte effekt forøges.

Hvis der foretages betydelige ændringer, vil anlægget ikke længere opfylde betingelserne i den oprindelige godkendte ordning.

Carport med solceller

Alle ændringer skal indberettes til Stamdataregistret.

Det vigtigt at huske, at hvis du foretager ændringer på dit solcelleanlæg, skal disse ændringer indberettes til Stamdataregistret. Du skal blot kontakte dit netselskab, og så vil de stå for at indberette ændringen.

Du skal underrette netselskabet så hurtigt som muligt, efter det relevante forhold er indtruffet, eller fra det tidspunkt, hvor du bliver opmærksom på det. 

Ændringen kan f.eks. omfatte ændringer i anlæggets effekt eller udskiftning af komponenter.

Hvis der sker ændringer omkring ejerforholdene på solcelleanlægget, kan du læse mere om det her.

Læs mere om salg af strøm fra solceller
Læs også om skat af solceller

Udvidelse af solcelleanlægget er ikke tilladt.

Hvis dit solcelleanlæg er godkendt til enten pristillæg, årsbaseret- eller timebaseret nettoafregning, er det vigtigt at bemærke, at enhver udvidelse af anlægget ikke er tilladt. 

Det betyder altså, at enhver ændring, som indebærer en tilføjelse af flere solpaneler eller installationen af en inverter, der øger anlæggets samlede effekt, ikke er tilladt under den oprindeligt godkendte ordning. 

Enhver form for udvidelse vil altså resultere i, at anlægget ikke længere overholder de betingelser, der er fastsat for den tidligere godkendte ordning, hvorfor anlægget vil falde ud af ordningen.

Book et møde med en rådgiver fra 1KOMMA5°

6 kW-grænsen.

Hvis dit solcelleanlæg er godkendt til forhøjet pristillæg eller timebaseret nettoafregning, skal du kende til ‘6 kW-grænsen’.

Når dit solcelleanlæg er godkendt til forhøjet pristillæg eller timebaseret nettoafregning, er der nemlig en effekt-grænse på 6 kW per husstand.

Det betyder faktisk også, at har du et anlæg med en effekt på mindre end 6 kW, kan du opsætte et nyt anlæg, så du samlet set kommer op på 6 kW.

Men hvis du installerer et nyt anlæg, skal du huske, at dette skal tilsluttes en separat forbrugsinstallation med sin egen stikledning.

Hvis det nye anlæg tilsluttes den samme forbrugsinstallation som det eksisterende anlæg, vil det betragtes som en udvidelse af det eksisterende anlæg, hvilket medfører, at dit samlede anlæg vil blive øjebliksafregnet. Det betyder, at du mister retten til årsbaseret- eller timebaseret nettoafregning. Hvis du modtager pristillæg til dit gamle anlæg, vil du også miste retten til dette tillæg.

Læs mere om at søge tilladelse til at opsætte solceller

Afmelding af solcelleanlæg.

Hvis du gerne vil afmelde dit solcelleanlæg, skal du blot kontakte dit selskab, som vil stå for at indberette din afmelding til Stamdataregistret.

Du skal være opmærksom på, at når du afmelder dit anlæg, er det ikke muligt at komme tilbage på samme ordning på et senere tidspunkt, da anlægget vil få en ny nettilsluttningsdato.

Opsigelse af netto- eller øjebliksafregning.

Hvis du ikke længere ønsker at nettoafregne eller øjebliksafregne dit anlæg, skal du tage kontakt til dit netselskab for at få skiftet din måler til en produktionsmåler. Vær opmærksom på, at det ikke vil være muligt at skifte tilbage til denne ordning senere.

Det er dit netselskab, der kan hjælpe dig med at gennemføre processen og fortælle dig om eventuelle omkostninger, der er forbundet hermed.

Når dit netselskab har udskiftet måleren, vil de sørge for at rapportere ændringen til Stamdataregistret hos Energistyrelsen.

Få et tilbud på solceller i dag