Regler og lovgivning

Nettomålerordningen: Afregningsmetoder ved solcelleanlæg

Nettomålerordningen eller nettoafregningsordningen, er en ordning, der giver privatpersoner, der ejer solcelleanlæg, mulighed for at sælge overskydende el tilbage til elnettet. Læs mere om, hvad ordningen egentlig betyder her.

Forfatter

Magnus Vöge

Opdateret den

Læsetid

1 min
image missing

Hvad betyder nettomålerordningen?

Nettomålerordningen giver privatpersoner mulighed for at sælge overskydende elektricitet, der er genereret af deres solceller, tilbage til nettet. Egenproducenter af elektricitet kan altså få modregnet deres produktion og forbrug fra det kollektive net. Der findes flere metoder til denne afregning. 

Tip: Bliv klogere på solcellereglerne her

Det er Energistyrelsen, der har fastlagt reglerne for nettoafregning – og der findes i skrivende stund forskellige nettoafregningsgrupper. Her er en oversigt over de nettoafregningsgrupper, der findes i dag:

  • Gruppe 1: Ved denne afregningsmetode på timebasis sælger du hele produktionen af el – og køber derefter den el, du har behov for. 

  • Gruppe 2: Gruppe 2 er også en timebaseret nettoafregning, hvor der sker en modregning af produktion og forbrug for hver time. Det er altså her kun din overskudsproduktion, der sendes ud i elnettet. 

  • Gruppe 6: Årsbaseret nettoafregning, hvor produktion og forbrug modregnes på årsbasis. Denne gruppe er kun tilgængelig for solcelleanlæg, der er installeret før den 19. november 2012. 

Hvis du ønsker at blive tilmeldt en af disse to nettoafregningsmetoder, skal du søge om tilsagn om nettoafregning og vælge den gruppe, du gerne vil benytte dig af. Du skal selv sørge for at finde en produktionsleverandør, som kan aftage elproduktionen, og også finde elleverandør, der kan sælge strømmen videre. 

Læs mere: Salg af overskydende strøm

Øjebliksafregning (Gruppe 3)

Der findes også en tredje form for afregning, den såkaldte øjebliksafregning – gruppe 3 –  her kan man som solcelleejer bruge strømmen i det sekund, det bliver produceret, og resten bliver sendt videre i elnettet. Det gælder desuden, at du er sikret ikke at skulle betale et højere abonnement fra forsyningsselskabet, som man fx gør ved gruppe 2. 

Her skal du ikke have tilsagn fra Energistyrelsen, men i stedet kontakte en fagmand for at undersøge mulighederne hermed. Hos Viasol tilmelder vi altid vores kunder i gruppe 3. 

Afregningsordninger som solcelleejer.

Når du ejer solceller som privatperson, skal du være tilmeldt en afregningsmodel, som bestemmer hvordan din overproduktion afregnes. Når man har solceller, vil man typisk producere mere strøm, end man selv bruger i dagtimerne, når solen skinner. 

Ved at benytte dig af gruppe 2 og gruppe 3-afregningen, kan du nemt benytte dig af den oplagrede el i en batteribank, hvis du har brug for mere el. 

Få solcelleanlæg med batteribank