Regler og lovgivning

Elafgift 2023.

Elafgiften er en afgift, der pålægges forbrugere af elektricitet. Det er en del af den danske energipolitik – og bruges til at finansiere forskellige offentlige udgifter og incitamenter til grøn omstilling.  Elafgiften har ændret sig flere gange i løbet af 2023. Fra 1. januar 2023 til 30. juni 2023 var elafgiften nedsat til 0,8 øre pr. kWh for elforbrug. Det skete i forbindelse med vinterhjælpen, hvor elafgiften blev sænket til EU’s minimumssats – blandt andet for at sikre, at det fortsat ville være attraktivt at vælge el som en del af den grønne omstilling. Dog skal man fra 1. juli 2023 igen betale den normale elafgift, som lyder på 69,7 øre.

Forfatter

Magnus Vöge

Opdateret den

Læsetid

3 min
image missing

Reduceret elafgift.

Man kan få reduceret elafgift, hvis man har et årligt elforbrug på mere end 4.000 kWh. Hvis du forbruger for mere end 4.000 kWh, vil elafgiften reduceres til 0,8 øre pr. kWh. Det gælder også solcelleejere, dog kun for helårsboliger og sommerhuse.

Den reducerede elafgift fordeles over hele året. Du kan kun få reduceret elafgift, hvis din bolig er registreret enten med jordvarmeanlæg, varmepumpe eller anden elvarme som den primære varmekilde i BBR-registeret.

Refusion af elafgift for elbilejere.

Har du elbil – eller overvejer du at anskaffe én? Elbilejere har ret til at få refunderet elafgiften for den strøm, de bruger til at lade bilen op derhjemme. Dog skal der stadig betales moms for strømmen.

Læs mere: Samspillet mellem elbiler og brugen af solceller 

Er du interesseret i at investere i en ladestander til din elbil, kan du se vores Wallbox ladestander.

Mere om elafgiften.

Elafgiften er en afgift, der skal betales til staten for at dække omkostningerne ved at producere og levere elektricitet til forbrugerne. 

Elafgiften udgør ca. 37% af din elregning og er derfor den største del af elregningen. Elafgiften bliver både bestemt af danske og internationale love. Danmark betaler generelt nogle af de højeste elafgifter i Europa. 

Af den grund, kan der være store besparelser at hente ved at du bliver selvforsynende med energi. Særligt hvis du får koblet til solcelleanlæg til en batteribank, kan du udnytte solens energi hele døgnet. 

Med kombinationen af solcelleanlæg og batteribank kan du opnå en selvforsyningsgrad på helt op til 70% – og det vil give en besparelse på 70% af din samlede elregning. 

Hos 1KOMMA5 hjælper vi dig i gang med anskaffelsen og installation af dit solcelleanlæg, så du hurtigt kan få del i de store besparelser. 

Bliv klogere på hvordan opsætningen af solceller foregår.

Hvordan ser udviklingen ud frem til 2030?

Elafgiften forventes at blive sænket i mindre bidder frem til 2030. Her forventes den at være en tredjedel lavere, end den er på nuværende tidspunkt. Her ses en oversigt over elafgiften – eksklusive moms – frem til 2030.

*Kilde: Finansministeriet

elafgift i 2023 og fremadrettet