Et grønt hjem

Hvad udleder mest CO2? De største kilder til CO2-udledning i Danmark

Mens Danmark har været kendt for sin indsats for at fremme grøn energi og bæredygtige løsninger, er der stadig områder, hvor CO2-udledningen er betydelig. Indlægget her vil dykke ned i de primære kilder til CO2-udledning i Danmark.

Forfatter

Magnus Vöge

Opdateret den

Læsetid

1 min
image missing

Indhold.

  1. De største kilder til CO2-udledning

    1. Elproduktion

    2. Transport

    3. Landbrug, fødevareproduktion og skovbrug

    4. Industri og produktion

  2. Indsatser for at nedbringe udledningen af CO2

De største kilder til CO2-udledning.

Elproduktion.

Danmark har et veludviklet energisystem, som er baseret på vedvarende energikilder, som vindmøller og solenergi. Alligevel udgør energiforbruget stadig en betydelig kilde til CO2-udledning i landet. Energisektoren i Danmark udleder omkring 37% af den samlede udledning.

Det skyldes, at ikke al energiproduktion er bæredygtig – og nogle sektorer er stadig afhængige af fossile brændstoffer som kul og olie. El-produktion er den største CO2-udleder i Danmark og står for 32,10 milliarder tons CO2 om året. Desuden dækker CO2-udledningen, der kommer fra at opvarme og give el til bygninger for 23% af den samlede udledning og 40% af Danmarks energiforbrug. 

Elproduktion ikon

Transport.

Transportsektoren er en anden betydelig kilde til CO2-udledning i Danmark. Biler, lastbiler og fly udgør en væsentlig del af de samlede emissioner af drivhusgas i landet.

Selvom Danmark har set en stigning i antallet af elbiler på vejene, kører en stor del af vores køretøjer stadig på fossile brændstoffer som benzin og diesel.  I 2019 var transportsektorens udledning på 13,5 mio. Tons, hvilket svarede til omkring 29% af de samlede danske udledninger.

Transport ikon

Landbrug, fødevareproduktion og skovbrug.

Landbruget spiller også en væsentlig rolle i Danmarks CO2-udledning, primært på grund af udslip af metangas fra kvæg og gødning. Landbrugssektoren står for omkring 22 % af de globale udledninger af drivhusgasser. I Danmark er landbrug, skovbrug og fiskeri den branche, der udleder allermest – og andelen af udslip ligger på 25%, ifølge Danmarks Statistik.

Produktion af kød er en af de mest klimabelastende fødevareproduktioner, fordi dyrene udleder drivhusgassen metan og fodres med afgrøder, der bliver importeret fra udlandet.

Elproduktion ikon

Industri og produktion.

Industrien spiller en vigtig rolle i Danmarks økonomi, men den står også for en betydelig del af CO2-udledningen. Ifølge Danmarks Statistik er de største CO2-udledere i Danmark, udover transport og energiforsyning: Glas- og betonindustri, råstofudvinding, landbrug og industri. Industrien i Danmark står for 16% af erhvervslivets samlede udledninger.

Elproduktion ikon

Indsatser for at nedbringe udledningen af CO2.

Der har været flere indsatser for at nedbringe udledningen af CO2, både nationalt og internationalt. Danmark har fx et politisk mål om at nedbringe udledningen af drivhusgasser med 70% før 2030. I 2021 havde Danmark reduceret drivhusgasudledningen med 40% siden 1990.

Regeringen har som følge heraf også prioriteret indsatser, ordninger og tiltag for ca. 15 mia. kr til blandt andet udbygningen med vedvarende energi - som vind, sol, biomasse og geotermi. Tiltagene har til hensigt at gøre vores energi grønnere og billigere.

Når man snakker om at udledningen af drivhusgasser falder, skyldes det skiftet til vedvarende og grøn energi. Lige nu er 45,5% af det energiforbrug, vi har i Danmark, fra vedvarende energiressourcer. Desuden kommer en andel af den vedvarende energiproduktion også fra biogas.

Regeringen har også fremlagt en plan for at reducere CO2-udledningen i landbruget med 7,1 mio. tons.

Prøv vores prisberegner til solceller