Et grønt hjem

Global opvarmning konsekvenser.

Opdag konsekvenserne af klimaforandringerne – fra stigende temperaturer til truslen mod dyreliv og sundhed. Med ekstremt vejr og stigende havniveauer er handling nødvendig nu. Udforsk hvordan klimaforandringer påvirker vores verden, og hvad du kan gøre for at bekæmpe dem med vedvarende energi som solceller. Tag del i kampen mod klimaforandringerne sammen med 1KOMMA5°.

Forfatter

Magnus Vöge

Opdateret den

Læsetid

10 min
image missing

Hvad er konsekvenserne af klimaforandringerne?

Klimaforandringerne har store konsekvenser overalt i verden. De høje temperaturer får polarisen til at smelte, og vandstanden i havene stiger. Ekstreme nedbørsmængder og vejrfænomener bliver mere almindelige i nogle områder, mens andre oplever voldsomme hedebølger og tørker.

Den globale opvarmning er en alvorlig trussel mod os alle. Klimaforandringernes følgevirkninger påvirker allerede mange aspekter af vores dagligdag verden over. Hvis vi ikke handler nu, vil det kun blive værre.

Her kan du få et overblik over nogle af de mange konsekvenser, som klimaforandringerne bringer med sig.

Temperaturerne stiger.

Det ligger selvfølgelig i navnet, at den globale opvarmning får temperaturerne til at stige verden over. Opvarmningen af kloden er dog ikke ensbetydende med, at vejret konsekvent er varmere overalt.

Konsekvenserne af klimaforandringer rammer forskelligt rundt omkring i verden, og lokale vejrforhold kan fortsat variere meget.

Overalt på jorden vil de stigende temperaturer dog kunne mærkes – faktisk slog 2023 klimarekorden som det varmeste år nogensinde registreret. Samtidig kan ekstremt lave temperaturer, f.eks. frostdage og kuldebølger, forekomme mindre ofte i Europa.

De stigende temperaturer har katastrofale følger.

Vandstandene stiger.

Når temperaturerne stiger, smelter polarisen. I Grønland smelter der omkring 270 milliarder ton indlandsis om året – for blot at nævne et eksempel. De enorme mængder vand, som den smeltede is bliver til, strømmer ud i havet og får vandstandene til at stige.

Det betyder blandt andet, at mange millioner mennesker, der lever langs kystområder eller på øer verden over, er truet af oversvømmelser allerede i 2050 og måske endda helt må forlade deres hjem.

Indlandsisen er ikke den eneste is, der smelter: Sne og gletsjere rundt omkring i verden smelter også. Over 40 % af Europas ferskvand kommer fra Alperne, og millioner af mennesker verden over afhænger af smeltevandet fra gletsjerne som deres vigtigste kilde til vand. Den smeltende is kan derfor føre til midlertidig vandmangel i hele Europa.

Den smeltende is har også indvirkning på opvarmningen af kloden. Isen reflekterer nemlig solens stråler væk fra jorden, og polarisen fungerer på den måde som naturlig køling af kloden. Mindre is på jorden betyder altså mindre refleksion – og det bidrager til de stigende temperaturer.

Sådan optimerer Heartbeat dit hjem og nedbringer klimatrykket

Vejret bliver mere ekstremt.

Når temperaturerne stiger, vil både ekstreme vejrforhold og naturkatastrofer forekomme oftere. Vi kommer for eksempel til at opleve vejrfænomener som hedebølger og tørke oftere – og det kan have mærkbare konsekvenser.

Blandt andet kan tørke medføre, at:

  • Træernes og afgrødernes vækst hæmmes.

  • Vandstanden i floder og grundvandsstanden reduceres.

  • Der opstår flere skovbrande, som truer dyre- og plantelivet.

  • Naturkatastrofer som storme og oversvømmelser vil forekomme oftere.

Den globale opvarmning medfører, at det bliver sværere at forudsige forskellige vejrfænomener. Dermed bliver det også sværere at reagere effektivt på dem, og det kan have alvorlige konsekvenser for alt liv på tværs af kloden.

I Danmark vil vi også kunne mærke konsekvenserne af dette. Vi vil eksempelvis se både flere tørre somre og flere voldsomme skybrud. Der er dog mange andre steder i verden, som vil blive ramt langt hårdere.

Særligt verdens fattigste lande i de tropiske og subtropiske regioner er sårbare, da de ikke har de samme ressourcer til at imødegå udfordringerne, som vi har.

Landskab

Dyre- og planteliv trues.

Mange arter af dyr og planter er afhængige af helt særlige klimaforhold. Den globale opvarmning har derfor store konsekvenser for disse arter. Klimaforandringerne sker så hurtigt, at mange dyre- og plantearter ikke har mulighed for at tilpasse sig, og det gør det svært for dem at overleve.

Et af de tydeligste eksempler på det er verdens koralrev. De stigende temperaturer bleger koralrevene, og hvis vandets temperatur stiger 3-4°C i en periode på mere end 6 måneder, vil korallerne sandsynligvis dø.

Samtidig trues korallerne af forurening, overfiskning og hyppigere forekommende storme. Mange rev er derfor allerede truede og ved at dø – og det samme gælder den enorme mangfoldighed af dyrearter, som afhænger af dem for at overleve.

Konflikter forstærkes.

Klimaforandringerne lægger et stort pres på både naturressourcer, som allerede er begrænsede, og befolkningsgrupper, som allerede er sårbare. Det øger desperationen og håbløsheden – og det skaber grobund for ekstremisme og voldelige konflikter.

Det lyder måske voldsomt, at konflikter og krige kan være en konsekvens af den globale opvarmning. Men faktisk har vi allerede set det udspille sig – f.eks. i Mellemøsten, hvor krigen i Syrien brød ud efter flere års tørke.

De ekstreme vejrforhold, som klimaforandringerne bringer med sig, kan altså i sidste ende blive gnisten, der antænder bålet og sender en allerede presset region ud i en konflikt eller krig.

Vores sundhed forringes.

Selvom klimaforandringerne ikke skaber mange nye eller ukendte trusler mod vores sundhed, forværrer de påvirkninger, som allerede eksisterer.

Blandt konsekvenserne af klimaforandringerne ser vi eksempelvis, at sommervarmen forårsager mere sygdom og højere dødelighed. De ekstreme vejrforhold og hyppigere forekommende naturkatastrofer øger også risikoen for ulykker og dødsfald.

Men det er ikke kun store, dramatiske følger af klimaforandringerne, som har indvirkning på vores sundhed:

  • De stigende temperaturer forringer luftkvaliteten

  • Det varmere vejr får nogle planter til at producere pollen tidligere, hvilket forværrer allergisæsonen

  • Både tidligere kendte og nye dyresygdomme blusser op, som i stigende grad er til fare for særligt europæiske dyrs og menneskers sundhed

Der er altså også mange langt mindre synlige faktorer ved klimaforandringerne, som truer vores sundhed.

Læs om eksempler på CO2-neutrale energikilde

Klimaforandringerne må stoppes, før det er for sent.

Klimaforandringerne må stoppes

Når først de gradvise klimaforandringer virkelig tager fat, kan de blive ekstremt svære at bremse. Den globale opvarmning kan potentielt nå et såkaldt “tipping point”, hvor klimaforandringerne bliver selvforstærkende og næsten umulige at stoppe.

Derfor er det afgørende, at vi handler nu. Vores planet har ikke råd til, at vi venter – og det har fremtidige generationer heller ikke. Hvis beregningerne holder stik, vil kommende generationer stå over for nærmest uoverkommelige udfordringer med at håndtere og minimere de skader, som vi forårsager med vores manglende handling i dag.

Hvis vi skal nå Parisaftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til under 1,5 grader, må vi altså handle nu. Vi kan ikke overlade ansvaret til højere magter: Hvis vi vil skabe forandring, må vi som forbrugere selv tage ansvar.

Enphase

Installer solceller på dit tag – og tag kampen op mod klimaforandringerne.

Hos 1KOMMA5° er vi all-in på solceller. Vi tror på, at vedvarende energi er den eneste vej frem, hvis vi vil bremse klimaforandringerne.

Samtidig kommer vedvarende energi med en masse fordele. Både for vores samfund, men også for den enkelte forbruger.

Solceller er ikke kun en teknisk innovation: De er også et symbol på vores vilje til at tage vare på vores planet og skabe en bedre fremtid for kommende generationer.

Med et solcelleanlæg på taget er det som at have sin helt egen bæredygtige energifabrik, som udnytter solens stråler til at skabe elektricitet til dit hjem. Du sænker altså ikke blot dit klimaaftryk – du får også en lavere elregning.

Sådan fungere salg af strøm fra solceller

Så kontakt os i dag og tag ansvar for vores planet. Vores professionelle og dedikerede medarbejdere står klar til at hjælpe dig med at gøre processen så gnidningsfri som muligt.

Gør dit hjem til hjertet i den grønne energirevolution. Få et tilbud på solceller i dag – og tag kampen op mod klimaforandringerne.

Få et tilbud på solceller i dag