Introduktion til dit Sonnen anlæg

Vi vil her give dig en introduktion til dit Sonnen anlæg, så du kommer godt i gang.

Dit Sonnen anlæg har meget funktionalitet og vi vil gerne sikre at du får mest muligt ud af det. Derfor opfordrer vi dig til at læse denne guide grundigt i gennem, sådan at du kommer bedst muligt i gang med at udnytte alt anlægget har at tilbyde.

Sonnen batteri

Hvordan fungerer anlægget?

Sonnen inverteren er i stand til at kunne håndtere op til 6,5kW som genereres fra panelerne. Denne producerede strøm vil enten blive benyttet til at dække din husstands forbrug, blive lagret på batteriet, eller blive sendt videre på elnettet.

x

Foroven ses en typisk opsætning af et anlæg (med én inverter og et tilhørende batteri), med de forskellige begrænsninger. Begrænsningen på 3,68kW skyldes dansk lovgivning for 1- fasede systemer og skal betragtes således at Sonnen systemet (både batteri og solceller tilsammen), tilsammen kan dække 3,68kW af husstandens samlede forbrug. Denne begrænsning vil løbende blive refereret til som ”inverterens maksimale AC-output”.

Det er vigtigt at pointere at der udover de 3,68 kW der bliver benyttet på husstandens forbrug, kan smides op til 3,3 kW på batteribanken – dog stadig med en maksimal udnyttelse af 6,5 kW. Vi vil nedenfor beskrive et par eksempler på mulig udnyttelse af din egenproducerede energi.

Energilager

Eksempler ved overskudsproduktion

Overskudsproduktion ved batteriladning under 100%:

Produktion: 6 kW

Forbrug: 4 kW

Batteri: <100%

I dette tilfælde vil anlægget dække 3,68kW af de 4 kW forbrug, da dette er inverterens maksimale AC-output. Den resterende overskudsproduktion på 2,32kW vil blive opladt på batteriet og forbruget på 0,32kW der mangler at blive dækket vil blive hentet fra elnettet*.

Overskudsproduktion ved batteriladning på 100%:

Produktion: 6 kW

Forbrug: 4 kW

Batteri: 100%

Her har husstanden et 2kW forbrug som bliver dækket af anlæggets produktion hvilket betyder at der er 4kW i overskudsproduktion. Af denne overskudsproduktion vil 1,68kW sendes til elnettet og 2,32kW vil gå tabt. Dette er tilfældet fordi eksport af strøm til elnettet også indgår i inverterens maksimale AC-output på 3,68kW.

Indstillingsmuligheder og systemmeddelelser

Hvordan overvåger/tilgår jeg mit anlæg?

På vores serviceportal finder du vejledninger til hvordan du tilgår overvågningen og indstillinger for dit anlæg. Du kan finde vejledningen til overvågning af Sonnen her:

Overvågning af Sonnen

Opladning af batteri om natten

Med Sonnen systemet har du muligheden for at lade batteriet op på bestemte tidspunkter af dagen, f.eks. der hvor elpriserne er lave; denne funktion hedder "Time of Use". En vejledning til Time of Use kan findes her:

Vejledning til Time of Use

Forecast funktionen

Alle Sonnen systemer kommer med funktionen ”Forecast” som fabriksindstilling. Denne funktion benytter dit forbrugsmønster og vejrprognoser for den kommende uge, til at optimere opladning af batteriet i et økonomisk perspektiv. Således hjælper Sonnen til at du får det maksimale ud af dit solcelleanlægs produktion.

Det sker dog at denne funktion gør at systemets data fremstår uforudsigeligt, især hvis vejret svinger meget i løbet af dagen. En vejledning til at deaktivere Forecast funktionen kan findes her:

Deaktivering af Forecast funktionen

Hvor meget strøm kan mit anlæg producere?

Enheden for den maksimale mængde strøm som panelerne i praksis kan producere kaldes watt-peak, forkortet som ”Wp” – denne værdi kan du finde i dit tilbud og den svarer til hvad solcelleanlægget maksimalt kan producere. Dit anlæg kan i teorien opnå denne maksimale produktion, dog forudsætter dette en række parametre som hver især har indflydelse. Skygge på panelerne (fra skyer og/eller træer mm.), solens indgangsvinkel, luftfugtighed, panelernes temperatur og atmosfærens temperatur har alle indflydelse på om den maksimale produktion kan opnås. Der er altså mange faktorer der spiller ind og det bør derfor betragtes som en sjældenhed at anlægget opnår maksimal produktion.

Battery care for maintenance

For at undgå at batterierne tager skade af evt. ubalance mellem cellerne eller for høj afladning over en længere periode, vil batteriet automatisk køre nogle op- og afladningscyklusser. Dette betyder, at du vil opleve at batteriet indimellem oplades fuldt op fra elnettet uden at der nødvendigvis produceres strøm eller du har indstillet den til det, for at bevare batteriets levetid.

Ladestander

Har du en ladestander tilkoblet, betragter Sonnen systemet denne som værende en del af husstandsforbruget. Sonnen systemet kan derfor supplere ladning af din elbil med op til 3,68kW, svarende til det maksimale AC-output.

Generelt om 1KOMMA5 Danmark Service

Alle indstillingsmuligheder beskrevet foroven samt flere, kan du finde på vores serviceportal.

Oplever du problemer med dit anlæg kan du også finde guides til fejlfinding og problemløsning. Skulle du stadig opleve problemer med dit anlæg, eller har du andre spørgsmål, er du velkommen til at oprette en servicesag ved at klikke på knappen herunder – så bliver du registreret i vores system så vi kan hjælpe dig hurtigst muligt.

x