Forklaring på afregningsgrupper

På denne side kan du få indsigt i hvad de forskellige afregningsgrupper, 2 og 3, betyder.

For at følge reglerne, og sikre vores kunder mod fejlagtige tilmeldinger, tilmelder vi altid i gruppe 3 (øjebliksafregning).

Placeholder

Regler hos Skat og Energinet

Regler hos Skat og Energinet
Efter dialog med Skat og Energinet har begge bekræftet, at der siden 2017 ikke har været mulighed for at søge om anlæg hvor forlods modregning ved el-opvarmning er muligt. (Havde man søgt i 2017, så havde man 2 år til at tilslutte sit solcelleanlæg. Derfor er de seneste anlæg hvor dette er muligt installeret i 2019).

1KOMMA5 Danmark har dialog med skattestyrelsen og Energinet som administrerer Datahub og meddeler info omkring anlæg til Skat. Skat bekræftede, at der ikke er lovhjemmel til forlods modregning efter ændring af 2017 (da EAL blev ændret i 2016). Energinet har meddelt, at det slet ikke er muligt, da Energinet selv kontrollerer de tilmeldte anlæg og sender info videre til Skat via Datahub.

Dvs. uanset om du som kunde bliver tilmeldt gruppe 2 eller 3 i dag, vil du altså IKKE kunne forlods modregne 4.000 kWh. "Det der bliver henvist til på diverse online medier bl.a. Facebook, er således forældet praksis baseret på gammel lovgivning".

Yderligere argumentation for valg af gruppe 3

Under afregningsgruppe 3 kan man være sikker på ikke at skulle betale højere abonnement fra Forsyningsselskabet, hvilket kan være tilfældet ved gruppe 2 (timeafregning).

Samtidig skal man ikke ansøge om tilladelse til opsætning af solcelleanlægget, hvilket er en bureaukratisk proces med 2 ansøgningsrunder både før og efter installationen.

Gruppe 3 giver mulighed for salg af overskudsstrøm fra solcelleanlægget.

Hvis man vælger gruppe 2 (Timeafregning), er der 2 væsentlige ting man skal være opmærksom på.

  • Det koster typisk et årligt tillæg, i form af et højere abonnement fra Forsyningsselskabet, hvilket gør at denne løsning ikke er fordelagtig (Der kan naturligvis være undtagelser hvor der ikke opkræves et højere abonnement i øjeblikket, men derimod vil der således ofte være højere tilslutning/oprettelses- afgift). Man kan altid forhøre sig hos sit Forsyningsselskab omkring prisen for det højere abonnement.

  • Gruppe 2 kræver forudgående tilsagn fra Energistyrelsen og man skal derfor ansøge energistyrelsen om tilladelse inden man påbegynder installationen af et nyt solcelleanlæg på gruppe 2, og der skal søges igen om endelig tilladelse efter installationen er udført. Her ligger der selvsagt en risiko for at anlægget ikke godkendes efterfølgende.

Generelt om 1KOMMA5 Danmark Service

Alle indstillingsmuligheder beskrevet foroven samt flere, kan du finde på vores serviceportal.

Oplever du problemer med dit anlæg kan du også finde guides til fejlfinding og problemløsning. Skulle du stadig opleve problemer med dit anlæg, eller har du andre spørgsmål, er du velkommen til at oprette en servicesag ved at klikke på knappen herunder – så bliver du registreret i vores system så vi kan hjælpe dig hurtigst muligt.

Support