Erhverv

Byggeansøgning og solceller på erhverv.

I Danmark er reglerne omkring byggeansøgning for solcelleanlæg til erhverv afhængige af flere faktorer, herunder anlæggets vægt, placering og type af bygning. Her er nogle generelle retningslinjer for, hvornår der skal søges byggeansøgning for solcelleanlæg til erhverv.

Forfatter

Magnus Vöge

Opdateret den

Læsetid

2 min
image missing

Få styr på kravene for solceller til ervherv og den tilhørende byggeansøgning.

Afskrivning af solceller kan give flere fordele, herunder:

Som udgangspunkt skal der ansøges ombyggetilladelse på solcelleanlæg til alle erhvervsbygninger. Såfremt anlæggets merbelastning på tagfladen er under 5%, da vil anlægget dog gå under bagatelgrænsen, hvorfor der ikke skal redegøres yderligere for statik og derfor ofte ikke vil være behov for at ansøge om byggetilladelse.

Lokalplan og kommunebestemmelser.

Nogle områder er underlagt specifikke lokalplaner eller bestemmelser fastsat af kommunen. I disse tilfælde kan der være yderligere krav om byggetilladelse eller specifikke retningslinjer for placering, størrelse og udseende af solcelleanlægget. Det er vigtigt at kontakte den relevante kommune for at få specifikke oplysninger omkring lokalplaner og eventuelle krav.

Grænser for størrelse og effekt.

Der kan være fastsatte grænser for størrelse og effekt af solcelleanlæg, hvor der kræves byggetilladelse. For eksempel kan der være en grænse for antallet af paneler eller den samlede effekt, som kræver en byggetilladelse.

Disse grænser kan variere afhængigt af den specifikke kommune og det lokale planlægningsmæssige regime.

Det er vigtigt at bemærke, at kravene kan variere fra kommune til kommune, og det er derfor vigtigt at undersøge og kontakte den relevante kommune for at få præcise oplysninger om byggetilladelse for solcelleanlæg til erhverv. Der kan også være forskellige krav og procedurer afhængigt af, om anlægget er monteret på et tag, en facade eller som en del af en solcellepark.

For at sikre en korrekt og lovlig installation af solcelleanlægget til erhverv anbefaler vi at du tager en snak med vores erhvervsafdeling hos 1KOMMA5°. Vi er i stand til at guide jeres virksomhed gennem den rette ansøgningsproces og sikre overholdelse af de gældende regler og bestemmelser.

Kontakt en energirådgiver i dag